Chiny uważa się dzisiaj za najszybciej rozwijającą się gospodarkę na świecie. Gospodarka Chin nabrała niezwykłego tempa rozwoju ok. 80 lat temu, kiedy otwarto chińskie granice dla zagranicznych inwestorów. Dogodne warunki pozwalają inwestorom w stosunkowo niedługim czasie zarobić w Chinach naprawdę duże pieniądze.

Należy jednak pamiętać, że odbywa się to kosztem taniej siły roboczej – zwykli robotnicy zarabiają w fabrykach nawet po kilka dolarów miesięcznie. Gospodarka Chin zawdzięcza swój rozkwit także kilku innym czynnikom: ustawowy zakaz organizowania strajków, szeroki rynek zbytu (Chiny są najludniejszym krajem na świecie, na ich terenie żyje ponad miliard ludzi!), utrwalony przez dziesiątki pokoleń i system feudalny kult pracy. Przewiduje się, że Chiny do 2050 roku zostaną światową gospodarczą potęgą.